Strzelce - Finanse

Ponad 7 mln zł na szkolnictwo zawodowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim

22 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze nastąpiło podpisanie umów o dofinansowanie w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego z Podziałania 8.4.1 RPO – Lubuskie 2020 pt.: „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT".

Gmina Strzelce dostanie około 1,5 mln na remonty dróg!

17 maja br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

REKLAMA

REKLAMA