USUS

Modernizacja bazy sportowej w powiecie strzelecko-drezdeneckim....

Modernizacja bazy sportowej w powiecie strzelecko-drezdeneckim....

Wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał kolejne umowy w ramach „Lubuskiej Bazy Sportowej". Dofinansowanie trafi do Gminy Zwierzyn, Drezdenko i Strzelce Krajeńskie oraz powiatu strzelecko – drezdeneckiego.

- To młodzież teraz wyznacza trendy w powstawaniu nowych inwestycji sportowych. Głównymi adresatami dofinansowanych zadań są uczniowie i kadra szkoły, dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach sportowych pozalekcyjnych oraz członkowie klubów sportowych – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. W miniony poniedziałek wicemarszałek podpisał kolejne umowy w ramach „Lubuskiej Bazy Sportowej" z Gminą Zwierzyn, Drezdenko i Strzelce Krajeńskie oraz powiatem strzelecko – drezdeneckim.

{module[160]}

Dotacja w wysokości ponad 79 tys. zł trafi do Gminy Zwierzyn. Koszt całkowity inwestycji pn. „Rozwój bazy sportowej w gminie poprzez stworzenie skateparku w Zwierzynie" wynosi 187.395,63 zł.

- Głównym celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uprawiania sportu i rekreacji oraz poprawa warunków treningowych w Gminie Zwierzyn. Dzięki temu podniesiony zostanie poziom infrastruktury sportowej i bezpieczeństwo korzystających z niej osób – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Lokalizacja skateparku przy innej infrastrukturze (boisko do gry w piłkę nożną, szatnie z sanitariatami, plac zabaw i siłownia zewnętrzna) pozwoli na uzupełnienie kompleksu gdzie prowadzone są treningi i szkolenia dzieci i młodzieży, zawody, pokazy i inne imprezy sportowo - rekreacyjne w okresie wiosenno - jesiennym.

Zadanie ma na celu propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i upowszechnianie sportu i rekreacji jak i propagowanie zdrowego stylu życia. Miejsce to ma być odpowiedzią na rosnącą popularność sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, rolkach i rowerach BMX). Obiekt będzie ogólnodostępny i bezpłatny.

Zakres prac przewiduje wykonanie skateparku poprzez przygotowanie nawierzchni, zakup i montaż 6 szt. urządzeń (bank ramp; funbox z grindboxem; minirampa; grindbox 9; poręcz prosta; pole jam) oraz zakup i montaż infrastruktury technicznej - 3 kosze na odpadki i 3 ławki z oparciem. Planowany termin zakończenia zadania do 15. XI. 2021 r.

{module[160]}

„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Drezdenku" to kolejna inwestycja, która zostanie dofinansowana w ramach dotacji na „Lubuską Bazę Sportową". Wsparcie w wysokości 84 978,00 zł trafi do Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.

Boisko nie posiada zadaszenia, stąd opady atmosferyczne, powodują, że dotychczasowa nawierzchnia staje się bardzo śliska, a przez to niebezpieczna dla użytkowników do czasu całkowitego osuszenia. - Uczniowie szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym, często ze względu na opady atmosferyczne nie mogli korzystać z obiektu w godzinach zajęć szkolnych. Głównymi adresatami zadania są więc uczniowie Zespołu Szkół w Drezdenku – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. W szkole uczy się 596 osób.

Wyremontowany obiekt wykorzystywany będzie do prowadzenia zajęć lekcyjnych, dodatkowych zajęć sportowych, rozgrywek międzyszkolnych, a popołudniami dostępny będzie dla klubów sportowych i innych zainteresowanych. Zadanie ma na celu umożliwienie masowego uprawiania sportu, obiekt służyć będzie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 199 949,93 zł. Planowany termin zakończenia zadania: 31 październik 2021 r.

{module[160]}

Gmina Drezdenko otrzyma dotację w wysokości 64.350,00 zł, która przeznaczona zostanie na zadanie pn. „Pomieszczenia socjalno – sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu". Koszt całkowity inwestycji wynosi 190 tys. zł.

Jak podkreśla wicemarszałek Łukasz Porycki głównym adresatem zadania są uczniowie i kadra szkoły, dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach sportowych pozalekcyjnych oraz wszyscy zainteresowani po czasie pracy szkoły.

Zakres prac obejmie budowę kontenera szatniowo – sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami oraz budowę zbiornika na nieczystości ciekłe z niezbędnymi przyłączami.

Hala z wybudowanym wcześniej boiskiem sportowym przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu zostanie połączona łącznikiem z realizowanym zadaniem budowy pomieszczenia socjalno - sanitarnego (szatnia).

Zadaszone boisko dzięki wybudowaniu szatni i sanitariatów będzie mogło organizować zawody rangi krajowej.

W ramach zadania przy szatni powstanie pomieszczenie techniczne do magazynowania między innymi materiałów konserwatorskich niezbędnych do funkcjonowania obiektu.

W miejscowości Niegosław brak jest kanalizacji stąd zadanie przewiduje wybudowanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości bądź podłączenie do istniejącego zbiornika wykorzystywanego na potrzeby szkoły.

Powstałe szatnie będą mogły rozszerzyć ofertę sportową dla mieszkańców nie tylko wsi, ale całej gminy.

Przewiduję się organizację na terenie hali pokazów i uroczystości dla mieszkańców całej gminy oraz turystów oraz imprez sportowych takich jak między innymi Międzynarodowe Zawody w Kicboxingu.

Szacuje się, że rocznie z obiektu korzystać będzie około 2000 osób. Planowany termin zakończenia zadania: do 15 grudnia 2021 r.

{module[160]}

„Rozwój infrastruktury sportowej województwa poprzez modernizację boiska piłkarskiego w Gardzku w gminie Strzelce Krajeńskie w zakresie montażu automatycznego systemu nawadniania" to zadanie, które otrzyma wsparcie w wysokości 13.855,00 zł. Koszt całkowity inwestycji to kwota 32.600,45 zł.

Zadanie ma na celu poprawę dostępności do infrastruktury społecznej oraz zwiększenie możliwości korzystania z boiska w Gardzku poprzez montaż systemu nawodnienia boiska piłkarskiego. Do tej pory w okresie suszy boisko nie nadawało się do użytku (szczególnie w okresie lata). Wydłużenie okresu użytkowania boiska wpłynie na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców, a nowoczesny system podlewania murawy wpłynie na zmniejszenie zużycia wody i oszczędniejsze nią gospodarowanie.

Zmodernizowana infrastruktura używana będzie do rozgrywania zawodów międzygminnych, międzypowiatowych, oraz na poziomie regionalnym (np. mecze w ramach Pucharu Polski), oraz jako boisko zapasowe dla innych gminnych drużyn piłkarskich.

Adresatami zadania są mieszkańcy Gardzka, w tym członkowie Klubu Sportowego „Nietoperz" Gardzko i mieszkańcy miasta Strzelce Krajeńskie, które połączone jest z Gardzkiem ścieżką rowerową.

Planuje się organizować na obiekcie minimum 20 spotkań piłkarskich w tym meczów i turniejów rocznie, obiekt będzie wykorzystywany również do organizacji części rekreacyjnych imprez kulturalnych np. dożynek itp.

Zakres prac obejmuje: wykonanie wykopów pod system nawodnienia i ułożenie rur, montaż 8 elektrozaworów(sekcji nawadniania); 56 zraszaczy sektorowych, połączenie komunikacyjne elektrozaworów z komputerem sterującym, montaż i kalibracja urządzenia sterującego, montaż czujnika opadów deszczu. Planowany termin zakończenia zadania: do 30 listopada 2021 r.

{module[160]}

Gmina Dobiegniew otrzymała wsparcie w wysokości 65,135,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja Hali Sportowej w Dobiegniewie. Koszt całkowity inwestycji wynosi 130.270,00 zł.

Zakres prac obejmie: demontaż wiatrownic oraz wyrzutni dachowych, montaż krokwi z foliowaniem dachu wraz z położeniem łat dachowych, pokrycie dachu blachą trapezową połączone z montażem nowych wyrzutni wentylacyjnych i obróbek blacharskich, malowanie ścian, wymiana krzesełek na widowni.

Naprawa i modernizacja hali ma za zadanie polepszenie warunków dla użytkowników korzystających z kompleksu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uprawiania sportu i podkreślenie charakteru miasta i jego proekologicznego podejścia do środowiska. Ważny zauważenia jest fakt, że jest to jedyna hala sportowa zlokalizowana na terenie gminy, stąd jej remont ma charakter strategiczny.

Obiekt jest wykorzystywany przez lokalne kluby piłkarskie Błękitni Dobiegniew, Zorza Rolewice, Arka Mierzęcin do szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przez Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie w ramach zajęć szkolnych z wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych. W kompleksie odbywają się liczne turnieje i eventy rekreacyjno - sportowe. W obiekcie zlokalizowana jest również chętnie odwiedzana przez mieszkańców, siłownia.

W efekcie modernizacji, hala będzie dostępna dla kolejnych grup, w tym osób niepełnosprawnych.

W planach gminy jest wykorzystanie obiektu do organizowanego od 25 lat Międzynarodowego Turnieju Saller Dobiegniew Cup, gromadzącego zawodników zarówno z Polski jak i Europy. Planowany termin zakończenia zadania: do końca września 2021.

{module[160]}

źródło: LUBUSKIE.PL |  Departament Infrastruktury Społecznej

I N N E   A R T Y K U Ł Y 

Obwodnica Strzelec Krajeńskich coraz bliżej. Umowa na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich podpisana

Dziś na Rynku Miejskim w obecności wiceministra infrastruktury Rafała Webera, wojewody Władysława Dajczaka, dyrektora GDDKiA w Zielonej Górze Jarosława Brzeczka i burmistrza Mateusza Federa przedstawiciele firmy wykonawczej COLAS Polska podpisali umowę na budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich.

Czytaj więcej...

 

FSD#

UM Strzelce Kraj

Facebook

Co w ćwierka w okolicy...

Wiadomości z województwa

Filter by Category
Sort by
sierpień 02, 2023

Będą nowe ścieżki rowerowe - są pieniądze na dokumentację! Na liście powiat strzelecko-drezdenecki...

in Lubuskie

by estrzelce.pl

27 gmin otrzyma w tym roku dofinansowanie na kwotę blisko 3,5 mln zł. To kolejny…
czerwiec 05, 2023

Piknik Funduszy Europejskich w Drezdenku! Podpisano umowę na dofinansowanie obwodnicy miasta!

in Lubuskie

by estrzelce.pl

Na ten moment mieszkańcy Drezdenka czekali od lat. Podpisanie umowy to potwierdzenie przez Samorząd Województwa…
kwiecień 26, 2023

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 w powiecie strzelecko-drezdeneckim

in Lubuskie

by foto i źródło: lubuskie.pl,

Strzelce Kraj. były kolejnym miastem, które odwiedzili przedstawiciele zarządu województwa oraz departamentów funduszowych urzędu marszałkowskiego.…

Sport w powiecie

Filter by Category
Sort by
wrzesień 18, 2023

Łucznik ogrywa Leśnika Rąpin i samodzielnie przewodzi tabeli! | WYNIKI

in Sport

by źródło: 90minut.pl, red.

Łucznik Strzelce Krajeńskie na własnym stadionie pewnie pokonał zespół Leśnika Rąpin. Dzięki zwycięstwu z kompletem…
wrzesień 10, 2023

Łucznik lepszy od Noteci Stare Bielice, LZS Bobrówko wysoko przegrał z Orłem... | WYNIKI

in Sport

by estrzelce.pl

Łucznik Strzelce Krajeńskie wysoko pokonał Noteć Stare Bielice w wyjazdowym meczu o mistrzostwo a-klasy. LZS…
wrzesień 03, 2023

Łucznik lepszy od Błękitnych Dobiegniew. Szalony mecz w Bobrówku... | WYNIKI

in Sport

by źródło: 90minut.pl, red.

Za nami trzecia kolejka rozgrywek A-klasy. Łucznik Strzelce Krajeńskie pewnie pokonał Błękitnych Dobiegniew.

eStrzelceTV

Filter by Category
Sort by
kwiecień 10, 2015

Film promocyjny Strzelec Krajeńskich z lat 90-tych!

in StrzelceTV

by źródło: youtube.com /Strzelce Krajeńskie

Jak zmieniły się Strzelce, jakie walory miały w latach 90-tych? Na oficjalnym kanale Nasze-Strzelce udostępniono…