Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Bobrówko

Dziś podpisano umowę na zaplanowane zadanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zaplanowane do realizacji zadanie ma na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Bobrówko, na odcinku o długości 658 m - chodzi o remont odcinka z Bobrówka w kierunku Żabicka. Inwestycja znalazła się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018r. zatwierdzonej 22.12.2017r. przez Wojewodę Lubuskiego. Wcześniej pisaliśmy o tym tutaj

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące roboty budowlane: częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi w miejscach poszerzenia jezdni; prace ziemne przygotowujące podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni, zjazdów zatoki, miejsc postojowych, elementów bezpieczeństwa ruchu i ciągów pieszych; wykonanie projektowanej nawierzchni jezdni oraz pełnej konstrukcji w miejscach poszerzenia; wykonanie zaprojektowanych zjazdów, zatoki, miejsc postojowych, elementów bezpieczeństwa ruchu i ciągów pieszych. Szacowany całkowity koszt zadania wynosi 1 255 485,51 zł.

źródło: fsd.pl 

Share

REKLAMA

REKLAMA