Budżet obywatelski w Drezdenku - Zobacz na co głosować [Zobacz propozycje]

 Znamy listę projektów, na które można głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego w Drezdenku. 

Wśród propozycji mamy małe boisko sportowe w Karwinie, czy Skatepark w Drezdenku. Na projekty głosować będzie można od 02 września. Poniżej prezentacja projektów. 

Projekty: 

1. Małe boisko sportowe do piłki nożnej
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie małego boiska sportowego o powierzchni poliuretanowej do piłki nożnej w miejscowości Karwin.
Lokalizacja - Karwin
Koszt - 228.500,00 zł


 2. Skatepark
Projekt zakłada budowę skateparku o powierzchni 470 m2 w Parku Kultur Świata. Realizacja projektu pozwoli na rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży.
Lokalizacja - Drezdenko, Park Kultur Świata
Koszt - 388.889,00 zł


 3. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie Starego Rynku (Parkingi i wyniesione przejścia)
Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych w centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych.
Lokalizacja - Drezdenko, Stary Rynek
Koszt - 110.000,00 zł


 4. Budowa Placu Treningowego do Street Workout
Projekt zakłada budowę niewielkiego placu do Street Workout w miejscowości Gościm. Proponuje stworzenie przestrzeni służącej do propagowania zdrowego trybu życia.
Lokalizacja - Gościm
Koszt - 20.341,74 zł


 5. Rewitalizacja skarpy na terenie sportowo-rekreacyjnym w Lubiatowie
Celem projektu jest zagospodarowanie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Lubiatów. 
Lokalizacja - Lubiatów
Koszt - 42.000,00 zł


 6. Deptak 100-lecia RP
Projekt zakłada budowę chodnika spacerowego wzdłuż południowego brzegu rzeki Stara Noteć (Osiedle przy ul. Mickiewicza). Jest przedłużeniem chodnika znajdującego się w Parku Kultur Świata.
Lokalizacja - Drezdenko, wzdłuż rzeki stara Noteć od Parku Kultur Świata do garaży przy osiedlu, 
Koszt - 220.000,00 zł


 7. Automat do skupu opakowań po napojach,
Automat miałby na celu zachęcić mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów w mieście, oraz do poprawy jego estetyki. Byłby też skuteczną zachętą do nauki ekologii i recyclingu.
Lokalizacja - Drezdenko, Plac Wileński
Koszt - 170.000,00 zł


 8. Świetlica TPD dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
Celem projektu jej poprawa warunków świetlicy należącej do gminy Drezdenko, poprzez dokończenie jej remontu. Świetlica obecnie służy do przeprowadzania warsztatów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i chorej od urodzenia.
Lokalizacja - Drezdenko, ul. Kościuszki 41
Koszt - 50.000,00 zł


 9. Boisko do piłki nożnej, siatkówki i badmintona
Celem jest budowa boisk do siatkówki i badmintona przy ulicy Okrężnej i Konopnickiej, jako dokończenie zaczętej w 2017 roku inwestycji w postaci boiska do piłki nożnej.
Lokalizacja - Drezdenko, ul. Okrężna
Koszt - 209.600,00 zł


 10. Ścieżka Zdrowia w Drezdenku
Projekt zakłada budowę placu do ćwiczeń Street Workout w miejscowości Drezdenko. Proponuje stworzenie przestrzeni służącej do propagowania zdrowego trybu życia, szczególnie wśród ludzi młodych.
Lokalizacja - Drezdenko, Stadion Miejski
Koszt - 100.000,00 zł

Mapa projektów

 

Jak głosować? Tutaj Informacja

Share

REKLAMA

REKLAMA