Wojewoda przekazał dofinansowania na drogi w Strzelcach Kraj., Drezdenku i Dobiegniewie

W dniu dzisiejszym siedziba Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich była miejscem przekazania przez Władysława Dajczaka – Wojewodę Lubuskiego, promes obejmujących dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla gminy Dobiegniew, Drezdenko i Strzelce Krajeńskie.

Otrzymane dofinansowania pozwolą gminą realizować inwestycje związane z drogami samorządowymi w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim.

Strzelce Krajeńskie

Prawie 5,5 mln zł na remont dwóch dróg - Słonecznej i Przemysłowej razem ze skrzyżowaniem z Jedności Robotniczej otrzymały Strzelce Krajeńskie. – Fundusz Dróg Samorządowych to program, który spełnia oczekiwania samorządowców. To prawie 82 mln zł, które trafią do lubuskich samorządów, z czego ponad 9 mln do naszego powiatu - mówił podczas dzisiejszej uroczystości wojewoda Władysław Dajczak.

Strzelce Krajeńskie otrzymało aż 80 procentowe dofinansowanie do każdego z zadań. Remont ul. Słonecznej rozpocznie się jeszcze w tym roku, a na ul. Przemysłową zostanie niebawem ogłoszony przetarg. Ta ostatnia inwestycja rozpisana jest na kilka lat.

Drezdenko

Gmina Drezdenko otrzymała promesę na przebudowę drogi Aleja Piastów w Drezdenku w wysokości 2 434 074 zł. Kwota dofinansowania wynosi 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji. Promesę z rąk Wojewody Lubuskiego - Pana Władysława Dajczaka odebrał Pan Mateusz Grzymałowski – Zastępca Burmistrza Drezdenka.

Jak podkreślił wojewoda lubuski – to pierwsze dofinansowanie dla gminy Drezdenko na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymane środki pozwolą na przeprowadzenie dużej inwestycji drogowej obejmującej m.in.: przebudowę zjazdów, chodnika, wykonanie przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej dla pieszych i pojazdów, jak również lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych.

Gmina Drezdenko w kolejnym naborze Funduszu Dróg Samorządowych złożyła projekt przebudowy ulicy Pierwszej Brygady. Liczymy również, iż ten projekt zostanie wsparty środkami rządowymi.

Dobiegniew

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zatwierdzonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego, gmina Dobiegniew otrzymała wsparcie dla 2 inwestycji. Wysokość wsparcia wynosi 1 355 330 złotych.

źródło: fsd.pl | UM Strzelce | UM Drezdenko | lubuskie.uw.gov.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA