Jutro otwarcie ścieżki rowerowej z Osowa do Trzebicza...

Trwają ostatnie przygotowania przed oficjalnym otwarciem ścieżki rowerowej z Osowa do Trzebicza.

Jest to II etap projektu: „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko", a zarazem przedłużenie już istniejącej ścieżki prowadzącej z Drezdenka (I etap). Nowa część ścieżki to obręb miejscowości Trzebicz Nowy, Osów i Trzebicz.

Nowy odcinek ścieżki ma długość 2,9 kilometra. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.228.447,44 zł, a dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu – „Lubuskie 2020" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina pozyskała na ten cel 800.651,42 zł.

Nowy etap ścieżki rowerowej pokrywa się częściowo z przebiegiem szlaku rowerowego łączącego gminy Pojezierza Dobiegniewskiego, gdzie główna część tej trasy to czarny szlak pod nazwą „Zdrowa Ryba", łączący Skwierzynę z miejscowością Długie. Aktualnie kończą się prace związane z montażem tablic edukacyjno – informacyjnych, na których będą znajdować się kody QR prowadzące do filmów tematycznych dotyczących między innymi: zasad bezpiecznego korzystania ze ścieżki, promocji edukacyjnych i proekologicznych zachowań. Dodatkowo zamontowane będą tabliczki edukacyjne, ławki, stojak na rowery.

Otwarcie ścieżki odbędzie się 19.09.2019 r. o godz. 11.00. Miejsce startu: „Polanka", dojazd od strony Drezdenka, naprzeciwko zakładu drzewnego „Sobex". Zakończenie: koniec ścieżki rowerowej, następnie przejazd uczestników na stadion „Uran" w Trzebiczu, gdzie odbędzie się wspólne spotkanie i owocowy poczęstunek. 

Celem głównym projektu jest poprawa mobilności w Gminie Drezdenko dzięki korytarzowi transportowemu prowadzącemu do substytucji innych form transportu. Rower wszak to „niskoemisyjny środek transportu" i może stanowić alternatywę dla osób korzystających z transportu samochodowego pełniąc funkcję dojazdu do pracy, czy spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.

Celami szczegółowymi projektu są: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania.

źródło: UM Drezdenko

Share

REKLAMA

REKLAMA