Praca nauczyciela w Polsce - pedagogów brakuje praktycznie we wszystkich typach placówek...

Nauczyciel to jeden z zawodów deficytowych w Polsce. Pedagogów brakuje praktycznie we wszystkich typach placówek oświatowych, w szczególności nauczania branżowego/zawodowego. Praca w szkole jest wymagająca, ale daje też ogromną satysfakcję. Obserwowanie rozwoju młodych ludzi, pomaganie im w odkrywaniu własnych talentów to bezcenne doświadczenia.

Chcesz zacząć uczyć? Czytaj dalej i dowiedz się, jakiego wykształcenia i przygotowania zawodowego potrzebujesz, gdzie czeka praca dla nauczycieli i na jakie wynagrodzenie możesz liczyć w tym zawodzie.

Jak zostać nauczycielem?

Jeśli interesuje Cię praca nauczyciela, na początek musisz wiedzieć, że jest to zawód regulowany. Oznacza to, że w Polsce obowiązują przepisy określające, jakie są obowiązki nauczyciela, czas pracy, wynagrodzenie i regulujące wiele innych kwestii. Nauczycielem może zostać osoba, która ma wyższe wykształcenie i uprawnienia do pracy w szkole (ukończyła kierunek ze specjalnością nauczycielską, kurs pedagogiczny dla nauczycieli, studium nauczycielskie itp.). Kandydat jest też zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a jego stan zdrowia musi umożliwiać pracę w szkole.

Co to jest Karta Nauczyciela?

Karta Nauczyciela to podstawowy akt prawny, w którym określone są wymagania na stanowiska nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w placówkach publicznych. Dokument ten reguluje między innymi czas pracy nauczycieli w Polsce. Stanowi, że osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin nie może pracować dłużej niż 40 godzin na tydzień. W tym czasie między innymi:

  • prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  • prowadzi zajęcia dodatkowe,
  • przygotowuje się do lekcji, sprawdza zadania uczniów itp.,
  • dokształca się w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykształcenie nauczyciela – co zrobić, żeby zostać nauczycielem?

Jak wyżej wspomniano, nauczyciel musi mieć wykształcenie wyższe, związane z przedmiotem, jakiego naucza. Na wielu kierunkach studiów działają specjalizacje nauczycielskie. W ich ramach odbywa się także przygotowanie pedagogiczne. Absolwent uczelni może też podyplomowo wykonać kurs pedagogiczny. Szkolenie powinno trwać co najmniej 270 godzin. W ramach przygotowania pedagogicznego kandydat ma praktyki w szkole (minimum 150 godzin).

Gdzie może pracować nauczyciel?

Praca dla nauczycieli czeka w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach, a także np. w zakładach poprawczych czy schroniskach dla nieletnich. Oferty pracy możesz znaleźć na portalach rekrutacyjnych typu praca.pl, bezpośrednio na stronach placówek oświatowych. Wygodną opcją jest też korzystanie z baz ogłoszeń prowadzonych przez kuratoria oświata. Przykładowo, jeśli interesuje Cię:

  • praca nauczyciela: Poznań – wejdź na stronę Kuratorium Oświaty w Poznaniu i sprawdź zakładkę Oferty pracy,
  • praca nauczyciela: Wrocław – sprawdź witrynę Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zakładkę Oferty pracy,
  • praca nauczyciela: Warszawa – zobacz stronę Mazowieckiego Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli, zakładkę Ogłoszenia pracy.

Praca dla nauczycieli i wynagrodzenie nauczyciela

Zgodnie z Kartą nauczyciela, wypłata nauczycieli ma kilka składników: to wynagrodzenie zasadnicze, dodatki (np. za pełnienie funkcji wychowawcy klasy), wynagrodzenie za nadgodziny i zastępstwa. Wysokość zarobków uzależniona jest między innymi od stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji i wymiaru zajęć podstawowych. Kwota bazowa wynagrodzenia nauczycieli ustalana jest co roku w ustawie budżetowej – w 2022 r. wynosi 3537,80 zł brutto. Stażysta uzyskuje 100% tej kwoty, nauczyciel kontraktowy 111%, nauczyciel mianowany 144%, a dyplomowany 184%.

Stawki te obowiązują w placówkach publicznych. W szkołach prywatnych zarobki bywają zwykle wyższe. Co więcej, część nauczycieli łączy zatrudnienie w kilku placówkach dydaktycznych lub z własną działalnością gospodarczą – udzielaniem korepetycji.

Brutto i netto. Skąd wiedzieć, ile zarobimy „na rękę”?

Pamiętaj, że stawki wynagrodzenia podaje się w kwocie brutto. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, co wynika z charakteru pracy w szkole. Umowy są więc w pełni oskładkowane. Ile więc zarobisz na rękę? Żeby przeliczyć wypłatę brutto-netto, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń na praca.pl. Przykładowo, osoba zarabiająca w 2022 r. 4000 zł brutto otrzyma na rękę 3022 zł.

Praca nauczyciela w Polsce nie rysuje się atrakcyjnie

Czym się kierować, podejmując decyzję o podjęciu pracy nauczyciela? Opinie na temat tej ścieżki kariery nie są optymistyczne. Zawód jest trudny, wymaga sporo wysiłku i uwagi. Wielogodzinne przebywanie w szkolnym hałasie, długie mówienie czy nawet przekrzykiwanie klasy, mierzenie się z różnymi stresującymi sytuacjami – powoduje zmęczenie i fizyczne, i psychiczne. Nie zachęcają też zarobki od lat uważane za zbyt niskie w stosunku do poświęcenia pedagogów. Dlaczego mimo to warto zostać nauczycielem?

Praca nauczyciela od zawsze uważana była raczej za powołanie niż zawód. Pedagog to ktoś, na kim ciąży ogromna odpowiedzialność – kształtuje młode umysły, jest w stanie zaważyć na ich dalszym życiu, zainteresować daną dziedziną, rozbudzić wyobraźnię. To niezwykle ważna praca dla całego społeczeństwa. Nie każdy może zostać nauczycielem, ale tych najlepszych nauczycieli wielu z nas pamięta przez całe życie.

źródło: nadesłane, 

Share