Faktoring rozwiązaniem finansowych problemów firm

Działalność gospodarcza opiera się w dużym stopniu na płatnościach z długimi terminami. O ile w przypadku klientów takie rozwiązanie jest bardzo korzystne, bo mają oni więcej czasu na spłacenie zobowiązań, to już nie jest to takie jednoznaczne w przypadku sprzedających. W niektórych branżach mowa jest nawet kilkudziesięciu dniach, przez które trzeba czekać na przelew. Jeśli do tego dojdą opóźnienia, to w ten sposób można znacznie pogorszyć, a w pewnych przypadkach nawet utracić płynność finansową.

Rozwiązaniem takich problemów może być faktoring. Faktoring jest formą finansowania działalności gospodarczej, polegającą na przekazaniu wystawionych z odroczonym terminem płatności faktur z tytułu sprzedaży towarów lub usług do faktora (instytucji finansowej). Faktor przejmuje faktury i na tej podstawie udziela przedsiębiorcy natychmiastowego finansowania, co pozwala na szybsze rozwijanie działalności.

Korzyści z faktoringu

To rozwiązanie daje właścicielowi firmy wiele korzyści. Po pierwsze otrzyma on środki finansowe dość szybko, czasami nawet w tym samym dniu, co wystawiona faktura. Zależnie od przyjętego sposobu rozliczeń zostanie wypłacona cała suma od razu lub jedynie jej część, a kolejna po opłaceniu przez odbiorcę powstałej należności. W wielu przypadkach takie rozwiązanie pozwala utrzymać płynność finansową, zrobić zakupy niezbędnych materiałów lub towarów, a przy okazji wykorzystać dostępne skonto zyskując na tym. Przede wszystkim dzięki faktoringowi można uniknąć zatorów płatniczych, jakie spotyka się tak często we współczesnym biznesie.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje faktoringu: pełny (bez regresu) i niepełny (z regresem). W faktoringu bez regresu faktor ponosi pełne ryzyko niezapłacenia faktury przez kontrahenta. Natomiast, w faktoringu z regresem, przedsiębiorca ponosi skutki niezapłacenia faktury przez kontrahenta.

Faktoring stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych form finansowania, takich jak kredyty bankowe czy pożyczki. Nie wymaga on wystawiania zabezpieczeń i jest dostępny dla przedsiębiorstw o różnym stopniu rozwoju i różnym profilu działalności. Pozwala też na szybsze pozyskanie środków finansowych, co jest szczególnie ważne dla mniejszych przedsiębiorstw, które często mają trudności z uzyskaniem kredytów bankowych.

Ułatwiony dostęp do finansowania

Inną zaletą usług faktoringowych jest mała ilość formalności do spełnienia. W przeciwieństwie do kredytów bankowych nie potrzeba tu dysponować zdolnością kredytową czy prezentować jakiejś dużej ilości informacji o stanie swojej firmy. Oczywiście zawsze jakaś mniejsza lub większa weryfikacja będzie miała miejsce, jednak nie tak szczegółowa, jak przy innych finansowych usługach. Ze spraw formalnych niezbędnych do załatwienia jest powiadomienie swoich klientów o zmianach w sposobie rozliczeń. Więcej pomocnych wskazówek na temat możliwości faktoringu znajdziesz na stronie: https://faktoringoferty.pl

Oczywiście jak każdy produkt finansowy faktoring ma również pewne wady. Faktoring pozwala na szybsze pozyskanie środków finansowych, jednak wiąże się z koniecznością sprzedaży wierzytelności oraz poniesieniem kosztów finansowania. Obecnie jednak konkurencja na rynku finansowym jest na tyle duża, że  firmy faktoringowe walczą o klientów różnymi sposobami, też oferując ciekawe oferty na usługi. Należy również pamiętać, że sam faktoring jest obecnie dostępny w kilku różnych wersjach, i dostosować sobie można te usługi do własnych oczekiwań.

 

Share