Strzelce - Finanse

Świadczenie rodzicielskie - nowa pomoc dla rodziców

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Dni Ubezpieczonego w ZUS

W dniach 7-9 października 2015 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 ekspert ZUS będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS". Po raz pierwszy odbędzie się też seminarium dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich, na które można zabrać dziecko.

REKLAMA

REKLAMA