Weź gotówkę od LGR - wkrótce rusza nabór!

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie" informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na operacje w zakresie:

  • ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- limit dostępnych środków: 50 915,00 zł ( w tym 0,00 zł na sektor publiczny oraz 50 915,00 zł na sektor niepubliczny);

Termin składania wniosków: 06/02/2014 r. – 07/03/2014 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie", przy ulicy Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 07.03.2014 r. o godzinie 13.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji przez LGR, dostępne są w biurze LGR „Pojezierze Dobiegniewskie" oraz na jej stronie internetowej: www.pojezierzedobiegniewskie.org, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: www.ryby.lubuskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura LGR: nr tel. 95 78 10 241,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

źródło: pojezierzedobiegniewskie.org

Share

REKLAMA

REKLAMA