KPP Strzekce: „Policjant, który mi pomógł”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia" organizuje VII edycję Konkursu pn. „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ". Ideą przedsięwzięcia jest wyróżnienie policjantów,

którzy w szczególny sposób, w ocenie społecznej, zaangażowali się w pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, a także przyczyniają się do budowy lokalnego systemu poprawy sytuacji ofiar przemocy. Zgłoszenia kandydatów (policjantów) do konkursu odbywają się przez cały rok, poprzez formularze zgłoszeniowe, które wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia". Kandydatów do VIII edycji konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (poza Policją) do 31 maja 2015 r.
Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych, ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie kandydatów w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą.
Szczegółowe informację o regulaminie konkursu dostępne są pod adresem: http://policjant.niebieskalinia.pl/

źródło: KPP Strzelce Kraj, T.Bartos

Share