Strzelecki Ośrodek Kultury poszukuje pracowników

Dyrektor Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich ogłosił konkurs na trzy stanowiska pracy. Poszukiwani są: organizator ruchu turystycznego w Punkcie Informacji Turystycznej, instruktor ds. organizacji

imprez i promocji oraz młodszy instruktor ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych i akustycznych. Dokumenty kandydatów można składać w siedzibie Ośrodka Kultury, w Strzelcach Kraj. ul. Wojska Polskiego 7, do dnia 04-12- 2015r. do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana zgodnie z wytycznymi. Dyrektor Ośrodka Kultury w Strzelcach Kraj. może odstąpić od wyboru kandydata na stanowisko w drodze niniejszego konkursu, bez podania przyczyny. 

Zgodnie z zapisami w dokumentach konkursowych otwarcie ofert nastąpi 05 grudnia 2015  godz. 14.00 w  Ośrodku Kultury w Strzelcach Kraj, ul. Wojska Polskiego 7.

Więcej szczegółów w dokumentach na stronie Strzeleckiego Ośrodka Kultury: 

- Organizator ruchu turystycznego w Punkcie Informacji Turystycznej w Strzelcach Krajeńskich
- Instruktor ds. organizacji imprez i promocji
- Mł. instruktor ds. obsługi i konserwacji urządzeń elektronicznych i akustycznych

źródło: sok.strzelce.pl
foto: google.com

Share

REKLAMA

REKLAMA