Przy Starostwie w Strzelcach powstanie parking...

Wczoraj w Zielonej Górze została zawarta umowa o dofinansowanie budowy parkingu, pomiędzy Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze, a Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich.

W związku z zawartą umową zostanie zrealizowany projekt budowy parkingu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym. W ramach projektu przebudowy parkingu powstanie 50 miejsc parkingowych, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, monitoring, punkty informacji w planie zagospodarowania przewidziano także tereny zielone. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2018r.

Beneficjent: Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Tytuł operacji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr 445/88 w Strzelcach Krajeńskich

Celem operacji jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych, co wpłynie na rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. Niniejsza inwestycja przyczyni się do doposażenia infrastruktury turystycznej w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru, jakim jest układ urbanistyczny miasta Strzelce Krajeńskie. Ponadto, realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, ponieważ z nowopowstałego parkingu będą korzystali również użytkownicy infrastruktury sportowej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Oprócz tego, wybudowany obiekt sam po części będzie stanowił infrastrukturę turystyczną/rekreacyjną, z uwagi na fakt wbudowania dekoracyjnej wiaty na rowery wraz z ławkami parkowymi w otoczeniu wykonanych w ramach projektu nasadzeń.
Kwota dofinansowania: 299 990,00 zł

 źródło: fsd.pl / lubuskie.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA