"Wnuczęta w dobrych rękach" - ruszył nabór uczetników do projektu

W ramach projektu opiekunowie otrzymywać będą prawie 850 zł przez 16 miesięcy. 20-kwietnia ruszył nabór do projektu, z powiatu strzelecko-drezdenecki w projekcie weźmie udział 90 osób.

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec" oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „POMOST", w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne rozpoczyna nabór wniosków w Projekcie „Wnuczęta w dobrych rękach" w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, żagańskim, świebodzińskim

Wnioski o udział w projekcie składać należy:

  • w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie (w dni robocze od godz. 7:30-15:00)
  • wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.: Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew

lub

  • Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec" ul. Chrobrego 1, 66-500 Strzelce Kraj., (biuro czynne będzie od 2 maja w godzinach 10.00-14.00)
  • Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost" ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin,

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 20 kwietnia w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 210 osób w poszczególnych powiatach;

Strzelecko-drezdenecki – 90 osób,
Żagański – 50 osób,
Świebodziński – 70 osób.

W przypadku wysyłki dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do biura projektu. Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Wnuczęta w dobrych rękach" wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny na stronie internetowej www.swmpdobiegniew.pl w zakładce (Do pobrania)

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

źródło i foto: swmpdobiegniew.pl

 

Share

REKLAMA

REKLAMA