Strażacy z Strzelec Krajeńskich mają nowy samochód

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich została wyposażona w lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy.

KP PSP w Strzelcach Krajeńskich zrealizowała zadanie pod nazwą: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy”. Głównym celem zadania było doposażenie sprzętowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy.

Zakup pojazdu zwiększy skuteczność w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego, na obszarach o niesprzyjających warunkach terenowych, gdzie jest utrudniony dojazd dla średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Wartość zakupionego pojazdu wynosi: 143.251,95 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie: 71.625,97 zł oraz Funduszu Wsparcia PSP w kwocie: 71.625,97 zł

źródło: straz.strzelce.pl / KP PSP Strzelce Kraj.

Share

REKLAMA

REKLAMA