Uczennice z Starego Kurowa pragną zostać posłankami na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uczennice Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego. kontynuują tradycje swoich starszych kolegów (dotychczas 30 posłów ze Starego Kurowa) i pragną zostać posłankami na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

Dobre tradycje są warte kontynuacji, dlatego podjęłyśmy się zadania, które, mamy nadzieję, pomoże nam uzyskać mandaty posłanek na XXV Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji". Naszym zadaniem jest realizacja projektu, w którym upamiętnimy losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, a którego działalność w czasie II wojny miała pozytywny charakter.

Musiałyśmy zmierzyć się z zadaniem rozpowszechnienia, zarówno historii, jak i osoby, o której zdecydowałyśmy się opowiedzieć.

Wybrałyśmy postać posła, Marszałka Sejmu, premiera, ministra, senatora, jeńca Oflagu II C Woldenberg - Kazimierza Świtalskiego. Zaplanowałyśmy i realizujemy wiele działań służących upowszechnieniu i upamiętnieniu tej osoby. Najpierw chciałyśmy się dowiedzieć jaka jest wiedza środowiska, w którym żyjemy na temat czasów II Rzeczypospolitej. W tym celu wykorzystałyśmy możliwości Internetu i za pomocą Formularza Google przeprowadziłyśmy ankietę. Wyniki przekonały nas do tego, trzeba upowszechniać wiedzę na ten temat. Śladami naszego bohatera wybrałyśmy się do Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. Zaprzyjaźniona drukarnia wydrukowała nam ulotki i plakaty.

  

  

Organizujemy spotkania w środowisku lokalnym (w ŚDS, ze strażakami z OSP, Stowarzyszeniem Tęcza).

 

  

Przygotowałyśmy film

oraz stronę poświęconą Kazimierzowi Świtalskiemu - https://kswitalski.pl.tl/. Szukamy informacji w różnych źródłach i miejscach. Jesteśmy umówione z w Delegaturze IPN w Gorzowie Wlkp. oraz w WIMBP także w Gorzowie. Nasze działania dokumentujemy na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/Pos%C5%82owie-Sejmu-II-Rzeczypospolitej-567451853773743/

Regulamin rekrutacji do projektu SDiM wymaga, byśmy nasze działania prowadziły poza szkołą, w środowisku lokalnym, ale zapewne postać Kazimierz Świtalskiego po zakończeniu projektu przedstawimy także naszym kolegom, przygotowując gazetkę oraz prezentując stronę i przygotowany film. To osoba ważna dla historii Polski, wielowymiarowa, niezwykle aktywna w dwudziestoleciu międzywojennym. To wieloletni współpracownik Józefa Piłsudskiego i z tego powodu prześladowany w czasach rządów komunistycznych. Zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, którego okoliczności nie wyjaśniono, a śledztwo umorzono.

Hanna Rodzeń i Zuzanna Nowak- uczennice
Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

Share

REKLAMA

REKLAMA