Uroczyste otwarcie drogi w w Górkach Noteckich

Przebudowa drogi gminnej w Górkach Noteckich została dofinansowana w 2019 roku, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzymała dopłatę w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

21 maja br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim premier Mateusz Morawiecki wręczył promesy tym samorządom, które uzyskały dofinansowanie. Była wśród nich gmina Zwierzyn.

- Jest to ważna inwestycja oraz istotna droga, która łączy się z drogą powiatową i znacząco zwiększa dostępność komunikacyjną. Dla mieszkańców oznacza to łatwiejszy dostęp do ośrodka zdrowia, szkoły i wszystkich instytucji publicznych. Cieszę się jednak podwójnie, bo jest to pierwsza inwestycja w Gminie Zwierzyn z rządowego programu. Zachęcam samorządowców tej gminy do dalszego aplikowania – mówił wojewoda podczas otwarcia.

Wojewoda Władysław Dajczak dodał, że cały powiat strzelecko-drezdenecki jest bardzo aktywny w aplikowaniu do programów rządowych. Do tej pory do gmin z tego powiatu trafiło ponad 5 milionów złotych, co przełożyło się np. na kilka kilometrów wyremontowanych dróg.

Przebudowa drogi poprawi dostępność komunikacyjną dla przedsiębiorców i mieszkańców Górek Noteckich oraz Brzezinki. Lepiej skomunikuje miejscowość ze Zwierzynem, Strzelcami Krajeńskimi i Gorzowem Wielkopolskim.

Zadanie, poprzez poprawę warunków dojazdu do dworca kolejowego Górki Noteckie, wpłynie na poprawę dostępności komunikacji zbiorowej. Pozwoli również rozładować ruch na drodze powiatowej, poprzez przekierowanie transportu drogowego do toru nr 4 na dworcu w Górkach Noteckich, na którym odbywa się załadunek i rozładunek towarów.

Dzięki przebudowie drogi poprawi się również dostępność do ośrodków społeczno-kulturalnych: Szkoły Podstawowej w Górkach Noteckich, Publicznej Biblioteki w Górkach Noteckich, świetlicy wiejskiej, kościoła, ośrodka zdrowia, banku, a także do Urzędu Gminy Zwierzyn i Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Ponadto poprawi się bezpieczeństwo pieszych.

źródło: lubuskie.uw.gov.pl

Obwodnica Strzelec Kraj. coraz bliżej? Trwają badania geologiczne...

Wczoraj w okolicach Strzelec Krajeńskich pracowała firma, która przeprowadza badania geologiczne na planowanej trasie obwodnicy Strzelec Kraj.

Czytaj więcej...

Share

REKLAMA

REKLAMA