Szczury w Strzelcach Kraj.? Miasto rozpoczęło deratyzację...

Dziś rozpoczęła się deratyzacja Strzelec Krajeńskich. Obejmie ona m.in. budynki komunalne, kanalizację i oczyszczalnię ścieków.

Dwa razy w roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Strzelcach przeprowadza deratyzację. Rozpoczęte dziś działania, obejmą m.in. budynki komunalne, kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Zostały również wytypowane inne miejsca, najbardziej narażone na inwazję szkodników.

Deratyzacja czyli odszczurzanie to zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. 

 

Share

REKLAMA

REKLAMA