Opłaty za śmieci idą do góry! ZCG MG-6 od 1 lipca podnosi opłaty, kiedy możemy się spodziewać podwyżki w Strzelcach?

8 czerwca 2021 roku Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6 podjęło uchwałę o podwyżce opłaty za odpady do kwoty 32 zł za osobę miesięcznie. Obecnie obowiązująca stawka (24 zł) nie pozwala na bilansowanie się systemu odpadowego w związku - oznacza to sporą podwyżkę dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, gminy Bogdaniec, gminy Deszczno, gminy Kłodawa, gminy Lubiszyn, gminy Santok. 

Wniosek argumentuje, że konieczność podwyżki wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła sposób opłacania odbioru śmieci. Od kwietnia ubiegłego roku, z chwilą rozpoczęcia umowy z obecnymi operatorami, zaczęła obowiązywać konieczność tonażowego rozliczania odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Do tej pory obowiązywała stała, miesięczna opłata ryczałtowa, która pozwalała utrzymać opłatę śmieciową na stałym poziomie, przynajmniej na czas trwania umowy z danym operatorem. Obecnie operator wystawia fakturę za każdą tonę odebranych odpadów. Aby system się bilansował, związek musiał dokonać podwyżki aż o 8 zł. 

Kiedy możemy się spodziewać podwyżki w gminie Strzelce Kraj.

Przypomnijmy, że aktualnie w Strzelcach Kraj. płacimy 29 zł od osoby - to i tak jedna z najwyższych cen w okolicy. Umowa obowiązuje jeszcze przez rok, następnie będzie ogłoszony przetarg i najprawdopodobniej czekać nas będzie podwyżka - bo ciężko sobie wyobrazić, że przy obecnych cenach obowiązujących na wysypiskach i ilości śmieci jakie generujemy unikniemy podwyżki. 

Dlaczego śmieci drożeją 

Śmieci drożeją, bo sami mieszkańcy produkują ich coraz więcej. – W bardzo dużym skrócie i uproszczeniu: do najważniejszych czynników wpływających na koszt należy znaczny wzrost wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych.

źródło: zcg.net.pl, red.

 

Share