Powiat chciałby zmodernizować 41 kilometrów dróg w powicie strzelecko-drezdeneckim w ramach Nowego Ładu

Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego chciałby w ramach programu "Ład Polski" zmodernizować aż 41 kilometrów dróg znajdujących się na terenie powiatu. Na to i inne zadania zostały założone już wnioski. 

 

W sumie w ramach programu "Ład Polski" Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego złożył trzy wnioski. Największe wrażenie robi wniosek dotyczący modernizacji infrastruktury drogowej na terenie powiatu. 

  • Modernizacja dróg powiatowych na długości ok. 41 km w gminach wchodzących w skład powiatu na łączna kwotę 21 000 000 zł.

Powiat złożył też dwa inne wnioski.

  • Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej ( dom dziecka) w Zwierzynie wraz z infrastrukturą sportowa na kwotę 3 200 000 zł.
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zagospodarowaniem terenu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (technikum) w Strzelcach Krajeńskich na kwotę 1 000 000 zł.

Wszystkie zadania wpisują się w priorytety programu i jeśli tylko uda otrzymać się dofinansowanie to realizacja wyznaczonych zadań nastąpi w 2022 roku.

źródło: fsd.pl

Share