Strażacy z Strzelec Krajeńskich mają nowy samochód. To wieloosobowy SLBus... | FOTO

KP PSP Strzelce Kraj.

Strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich mają nowy samochód. To samochód operacyjny typu SLBus.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zrealizowała zadanie pod nazwą: „Zakup samochodu operacyjnego SLBus dla Komendy Powiatowej PSP Strzelce Krajeńskie z wyposażeniem". Głównym celem zadania było doposażenie sprzętowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w samochód do realizacji zadań operacyjnych. Zakup pojazdu typu Mikrobus umożliwi szybki i bezpieczny dojazd kilku osobom na miejsce prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakup przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych oraz do uzupełnienia potencjału technicznego. Nowy mikrobus będzie stanowić wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Całkowita wartość zakupionego pojazdu wynosi: 155.000,00 zł | Dofinansowanie Środkami Budżetu Państwa w kwocie: 155.000,00 zł

źródło: KP PSP Strzelce Kraj.

foto i źródło: KP PSP Strzelce Kraj.

Share