W Strzelcach Kraj. powietrze na umiarkowanym poziomie. Wysokie stężenie pyłów PM10 i PM2,5 ...

Pewnie mało kto z nas wie, że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj. zainstalowany jest czujnik jakości powietrza. Mogłoby się wydawać, że w takim małym mieście powietrze będzie dobrej jakości - niestety, jest inaczej. Jak analizowaliśmy historię czujnika, wieczorami normy przekroczone są nawet o 100%.

Powietrze w Strzelcach Krajeńskich jest na umiarkowanym poziomie. Stężenie pyłów PM10 i PM2,5 szczególnie w godzinach wieczornych jest przekroczone o kilkadziesiąt procent. Wynika to zapewne z intensywnego "palenia w piecach". Najniższe stężenie jest w godzinach bardzo wieczornych i porannych. 

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

>poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
>poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
>poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.
Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę.

Wartości z czujnika zamontowanego w UM w Strzelcach Kraj. śledzić możecie tutaj: zobacz 

 

Share