Zanim ruszy budowa obwodnicy, to archeolodzy wkroczyli do akcji...

Na trasie budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich pojawiły się wykopy - to nie początek budowy a prace archeologiczne. Poszukiwane są pozostałości po epoce brązu.

Wykopy, które widzimy od strony północnej na trasie przyszłej obwodnicy to prace archeologiczne - poinformował Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich.

Badacze działają od kilku dni i na zlecenie inwestora, czyli GDDKiA prowadzą badania sondażowe. W dwóch miejscach wstępnie oceniają, czy są tu pozostałości po epoce brązu.

Badania prowadzone są wcześniej, by ewentualne prace wykopaliskowe nie blokowały inwestycji.

Obecnie kończony jest projekt obwodnicy. Najprawdopodobniej jesienią rozpoczną się już konkretne roboty.

źródło: UM Strzelce Kraj.

Share