Ćwiczenia kompanii gaśniczej "Strzelce Krajeńskie" w okolicach Buszowa

W dniu 07.09.2022 r. na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w okolicach miejscowości Buszów przeprowadzone zostały ćwiczenia Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Ćwiczyła kompania gaśnicza "Strzelce Krajeńskie" sformowana z pododdziałów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Wspomniana kompania składa się z dziesięciu zastępów (każdy zastęp w sile od 3 do 6 ratowników wraz z pojazdem gaśniczym) oraz pojazdu operacyjnego będącego w dyspozycji dowódcy kompanii. Oprócz kompanii, w ćwiczeniach udział wzięły także cztery zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych nie będących w KSRG.

Sprawdzeniu poddano mobilność, zdolności operacyjne, kierowanie pododdziałem i współdziałanie poszczególnych zastępów w warunkach pożaru lasu. Prowadzone ćwiczenia poprzedzono przygotowaniem szczegółowego planu działań, przygotowano pozoracje, dokonano przeglądu terenu wraz z lustracją obiektów istotnych z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.

Takie przedsięwzięcia wpisują się w strategię rozwoju nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale także Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, których jednym z podstawowych celów jest utrzymanie wysokiej sprawności i profesjonalizmu. Należy zauważyć, że kompania gaśnicza „Strzelce Krajeńskie" sformowana jest z zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu, dowódcą kompanii jest wyznaczony oficer z Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich.

foto i źródło: KP PSP Strzelce Kraj.

 

Share