Policjanci zapraszają do udziału w debatach społecznych...

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich organizują debaty społeczne poświęcone bezpieczeństwu seniorów.

Debaty pod nazwą "świadomy senior, to bezpieczny senior" odbędą się w terminie:

  • 13 paździenika 2022 r. o godz. 10:00 w Klubie Seniora w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego 2 oraz
  • 8 października 2022 r o godz. 12:00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Krajeńskich.

 

Share