Portal Ziemi Strzeleckiej przeprasza za....

Administrator w imieniu wszystkich redaktorów strony internetowej „Portal Ziemi Strzelckiej" pragnie szczerze przeprosić Zarząd „Gandia" Sp. z o.o. - INTERMARCHE w Strzelcach za publikację artykułu z dnia 24 czerwca 2015 roku