Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS - Więcej kontroli i dużo lepszy wynik finansowy....

Więcej kontroli i dużo lepszy wynik finansowy - to efekt działań ZUS skierowany w stronę przypadków, które budzą poważne wątpliwości.

W I kwartale tego roku lubuskie oddziały przeprowadziły ponad 793 kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  prowadzi dwa typy kontroli zwolnień lekarskich. Pierwszy dotyczy prawidłowości ich wykorzystania drugi natomiast orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku ZUS sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem  i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje gdzie indziej, bierze udział w maratonie czy wypoczywa z rodziną na Seszelach. Przy drugim typie kontroli, lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy.

W minionym kwartale lubuskie oddziały ZUS skontrolowały pod kątem wykorzystywania zwolnień lekarskich 793. W wyniku kontroli prawo do zasiłku straciło 89 z nich. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku tych kontroli wyniosła 122,7 tys. zł., podczas gdy w ubiegłym roku było to 71,1 tys. zł. Co ważne taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników.
Na te wyniki wpłynęło przede wszystkim wprowadzenie e-zwolnień, dzięki czemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na bieżąco reagować na wszelkie pojawiające się nieprawidłowości.

Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS

Share

REKLAMA

REKLAMA