Weź kasę - LGR w Dobiegniewie ogłasza nabór!

Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Dobiegniewskie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu

lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na operacje w zakresie:

1. Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:

- limit dostępnych środków: 2.177.177,53 zł ( w tym na sektor publiczny 1.516.478,12 zł, na sektor niepubliczny 660.699,41 zł);

2. Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

- limit dostępnych środków: 63.383,61 zł;

3. Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

- limit dostępnych środków: 737.779,05 zł;

4. Ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- limit dostępnych środków: 620.409,34 zł ( w tym 30.000,00 zł na sektor publiczny oraz 590.409,34 zł na sektor niepubliczny);

Termin składania wniosków: 25 /11 / 2013r. – 07/01 / 2014r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie", przy ulicy Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 07.01.2014 r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji przez LGR, dostępne są w biurze LGR „Pojezierze Dobiegniewskie" oraz na jej stronie internetowej: www.pojezierzedobiegniewskie.org, w zakładce LGR "Dokumenty do pobrania", a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: www.ryby.lubuskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura LGR: nr tel. 95 78 10 241,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

źródło: "Pojezierze Dobiegniewskie"

Share

REKLAMA

REKLAMA