Zapisz się na kurs komputerowy i zdobądź certyfikat ECDL!

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu wraz z Centrum Wdrożeniowo – Szkoleniowym „INKOM" zapraszają do udziału w projekcie: Z komputerem na TY – kursy ECDL dla mieszkańców województwa lubuskiego".

Szkolenia ECDL skierowane są do 220 osób w wieku od 18 do 64 lat zamieszkałych w województwie lubuskim. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

W RAMACH PROJEKTU OTRZYMUJEMY:

 • 120 godzinne szkolenie z kompetencji ECDL Core, kończące się egzaminem ECDL;
 • 65 godzinne szkolenie z kompetencji ECDL Start, kończące się egzaminem ECDL;
 • Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników mieszkających poza miejscowością, w której odbywać się będzie kurs ECDL.
 • Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • Osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy;
 • Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia od minimum 6 m-cy, tj. (osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo);
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (do 5 tys. mieszkańców);
 • Osoby w wieku 25-30 lat;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Zgłoszenia i więcej informacji:

Fundacja Ekspert-Kujawy Biuro projektu:
ul. 30 stycznia 15a 66-400 Gorzów Wielkopolski,
Tel: (52) 357-62-15

II - WZDZ GORZÓW WLKP. RÓWNIEŻ PROWADZI REKRUTACJĘ DO PROJEKT pn. „Kompetencje kluczowe drogą do kariery"
CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu kompetencji kluczowych przez 140 osób dorosłych z województwa lubuskiego poprzez udział w szkoleniach językowych i komputerowych.
Projekt trwa 18 miesięcy (od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.).

GRUPA DOCELOWA: 140 osób w wieku 18-64 lata z woj. lubuskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w szkoleniu kończącym się zdobyciem właściwego dla danego szkolenia certyfikatu.

W projekcie mogą wziąć udział:
Ø osoby pracujące
Ø osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy w woj. lubuskim
Ø osoby z wykształceniem co najwyżej średnim
W ramach projektu każdy uczestnik/uczestniczka weźmie udział w jednym wybranym szkoleniu:
Ø Język angielski – poziom A2 lub B2*
Ø Język niemiecki – poziom A2 lub B2*
Ø ECDL Core (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
*osoby przystępujące do szkoleń językowych zostaną zaproszone na test pisemny celem zakwalifikowania do odpowiedniej grupy językowej
W ramach projektu zaplanowano 6 edycji szkoleń ECDL, 3 edycje języka niemieckiego
(2-poziom A2 i 1-poziom B2) i 5 edycji języka angielskiego (3-poziom A2 i 2-poziom B2). Każde szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym.
GRUPY SZKOLENIOWE – 10-osobowe i 2 os. rezerwowe.

GŁÓWNE KRYTERIA REKRUTACJI ZGODNIE Z REGULAMINEM PROJEKTU:
W projekcie weźmie udział 140 os. w tym:
Ø 70 osób pozostających bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6-ciu miesięcy przed zgłoszeniem,
Ø 70 osób poniżej 30 roku życia,
Ø 14 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
Ø wykształcenie osób przystępujących do projektu: gimnazjalne, podstawowe, zawodowe, ponadgimnazjalne, średnie (nie wyżej).

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:
1. Materiały piśmiennicze i szkoleniowe (podręcznik, ćwiczenia).
2. Poczęstunek.
3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas udziału w szkoleniu.
4. Zwrot kosztów za dojazdy dla osób spoza miejsca odbywania szkolenia.

 Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w Biurze projektu: WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95 lub nawww.zdz.gorzow.pl w zakładce „projekty w realizacji”

Share

REKLAMA

REKLAMA