Gmina wyremontuje ulicę Południową i Brygady Saperów, a powiat drogę Bobrówko - Buszów? Drogi są liście...

W dniu 30 listopada 2017 roku Wojewoda Lubuski podpisał ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",

która zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu zatwierdzenie przez Ministra ostatecznej listy rankingowej wniosków nastąpi do dnia 20 grudnia 2017 roku.

Na liście rankingowej znalazły się dwie drogi z Gminy Strzelce Krajeńskie. Gmina założyła wniosek - Przebudowa dróg gminnych: ul. Południowej oraz ul. Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy bezpieczeństwa. Długość remontowanego odcinka: 0,533 km. Wartość projektu: 2 842 218 zł

Drugi wniosek złożył Powiat Strzelecko-Drezdenecki - tytuł: Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Bobrówko. Długość remontowanego odcinka: 0,679 km. Wartość projektu: 1 106 805 zł.

Dodatkowo Gmina Stare Kurowo złożyła wniosek na Przebudowe ul. Pocztowej i Dworcowej w Starym Kurowie wraz z odwodnieniem jezdni

Należy zaznaczyć, że wnioski znalazły się jedynie na liście rankingowej i nie jest jeszcze pewne czy inwestycje zostaną wykonane w ramach złożonych projektów. 

źródło: lubuskie.uw.gov.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA