Nagroda dla PUP w Strzelcach Kraj

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w styczniu bieżącego roku otrzymał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrodę za uzyskanie w 2018 roku

efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w powiecie strzelecko - drezdeneckim. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zajął pierwsze miejsce w rankingu urzędów pracy za uzyskaną w 2018 roku najwyższą efektywność zatrudnieniową oraz najkorzystniejszą efektywność kosztową.

Efektywność zatrudnieniowa jest to wskaźnik ponownego zatrudnienia, czyli liczba osób bezrobotnych, które po zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji (np.: szkoleniu, pracach interwencyjnych, robotach publicznych, dotacji lub refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy) w danym roku, były zatrudnione lub utrzymały zatrudnienie przez co najmniej 30 dni w okresie 3 miesięcy, od dnia zakończenia udziału w określonej formie aktywizacji do liczby osób, które w danym roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji.

Efektywność kosztowa, czyli koszt ponownego zatrudnienia - została ustalona w wyniku podzielenia kwoty poniesionych wydatków na daną formę aktywizacji w danym roku, przez liczbę osób bezrobotnych, które były zatrudnione przez co najmniej 30 dni w okresie 3 miesięcy, od dnia zakończenia udziału w określonej formie aktywizacji.

źródło i foto: fsd.pl 

Share

REKLAMA

REKLAMA