Będzie nowa droga do Machar. Wczoraj otwarto oferty na wykonanie zadania...

W dniu wczorajszym dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377F w miejscowości Machary".

Istniejąca droga posiada nawierzchnię brukową, która jest w złym stanie technicznym. Ponadto pobocza drogi wystają ponad powierzchnię jezdni co utrudnia prawidłowy odpływ wody. Celem remontu jest poprawa stanu technicznego istniejącej drogi, poprzez przebudowę oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 370 000, 00 zł. 

- Będą wykonane również pobocza i odwodnienie - mówi starosta Bogusław Kierus.

Cała inwestycja pochłonie ponad 360 tys. zł, z czego 60 tys. pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego, a 140 tys zł dołożyła gmina.

- Od lat mówiło się o tej drodze. Mimo, że nie jesteśmy jej właścicielem zdecydowaliśmy się do tego zadania dołożyć. Potrzeb jest wiele, ale w tym przypadku mieszkańcy mieli spore trudności z dotarciem do swoich domów - mówi burmistrz Mateusz Feder.

źródło: fsd.pl | UM Strzelce

Share

REKLAMA

REKLAMA