Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa w w Lubuskiem. Rocznik 2001 zapraszamy...

Kwalifikacja wojskowa potrwa od 3 lutego do 30 kwietnia br. Procedurę przeprowadza wojewoda przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z późn. zm.). W 2020 r. stawiennictwu podlegają osoby określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981).

W województwie lubuskim liczba osób podlegających obowiązkowi stawienia się do powiatowych komisji lekarskich wynosi:

Mężczyźni – rocznik podstawowy (2001) – 5.014
Mężczyźni – roczniki starsze – 606
Kobiety – 20

Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego – 15.04 – 29.04.2020 r.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;
kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

źródło: lubuskie.uw.gov.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA