Pełne ręce roboty leśników i strażaków. Sucho w lesie...

Bezśnieżna i sucha zima oraz ciepła wiosna spowodowały, że tegoroczny okres zagrożenia pożarowego lasów jest wyjątkowo pracowity. Tylko w kwietniu wybuchły już 62 pożary o powierzchni 10,97 ha. Dodatkowo leśnicy interweniowali przy 20 pożarach traw i nieużytków bezpośrednio zagrażających lasom.

Od początku roku w lasach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odnotowano 87 pożarów na łącznej powierzchni 12,92 ha. Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominają, że w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów.
 

 
Każdy pożar to określone straty, od tych niepoliczalnych w środowisku przyrodniczym, po te wymierne finansowo. Przykładowo: tylko koszt odnowienia jednego hektara spalonej powierzchni leśnej przekracza 12 tysięcy zł. Prognozy pogody na najbliższe dni zakładają wysokie temperatury powietrza oraz niewielką ilość opadów. Takie warunki wydatnie wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego.

Z uwagi na powyższe, leśnicy apelują o zawiadamianie najbliższej jednostki straży pożarnej lub pracowników Służby Leśnej o zauważonych pożarach lasu lub pożarach bezpośrednio im zagrażającym. To człowiek powoduje 90 % wszystkich pożarów w lesie i tylko od
naszego zachowania zależy bezpieczeństwo lasów, nasze i osób w naszym otoczeniu. Jednym z najistotniejszych elementów systemu zabezpieczenia lasu są stałe punkty obserwacyjne.

W tym sezonie będzie pracowało 56 obiektów o wysokości 32 – 60 m wysokości. 40 wyposażonych jest w kamery a na 16 dostrzegalniach są tradycyjne dyżury prowadzone przez  obserwatorów. To z nich prowadzi się wczesne wykrywanie pożarów w lasach. Wieże TV i dostrzegalnie pożarowe pokrywają obszar naszej dyrekcji i zwykle oddalone są od siebie o kilkanaście kilometrów. Położone są one w miejscach zapewniających najlepsze pole widzenia.

W każdym z 35 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie uruchomione zostały Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne, które uzupełniają system przeciwpożarowy lasów. RDLP w Szczecinie swoim zasięgiem obejmuje tereny części województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. 

Praca obserwatorów i dyspozytorów to niezwykle odpowiedzialna praca. To od ich pracy zależy bezpieczeństwo naszych lasów. W każdym z nadleśnictw codziennie w gotowości jest utrzymywanych 35 samochodów patrolowo-gaśniczych oraz 5 samolotów gaśniczych oraz jeden patrolowy. Dodatkowo w czujności pozostanie blisko 200 leśników.

„Chroń las przed pożarem"

Bądź rozsądny... chroń zdrowie i życie swoje, strażaków i leśników... nie narażaj ich na niepotrzebne interwencje!!!
 
źródło: nadesłane
Share

REKLAMA

REKLAMA