Uczniowie klas mundurowych strzeleckiego liceum odwiedzili Szkołę Policji w Pile! | FOTO

Uczniowie klas mundurowych strzeleckiego liceum odwiedzili Szkołę Policji w Pile. Młodzież mogła zobaczyć z bliska jak wygląda szkolenie młodych policjantów. Spotkanie było również świetną okazją do promowania wśród młodzieży bezpieczeństwa, patriotycznych postaw i służby w Policji. Ponad czterdziestu licealistom towarzyszył szef strzeleckich policjantów inspektor Tomasz Zgirski oraz nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego imienia Macieja Rataja w Strzelcach Krajeńskich.

Współpraca policjantów z młodzieżą z klas o profilu mundurowym przynosi wiele korzyści dla obu stron. Dzięki niej uczniowie poznają pracę policjantów wykonujących zadania w poszczególnych pionach. Wspólne spotkania mają na celu promocję służby w Policji, ale również wyrabianie wśród młodzieży patriotycznych postaw. Część uczniów deklaruje w niedalekiej przyszłości pracę w Policji. Dlatego też, mundurowi pokazują swoją pracę taką jaka jest w rzeczywistości. Wymagająca, odpowiedzialna, ale dająca dużo satysfakcji oraz możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwój zawodowy. Jedną z form zachęcania do służby w Policji jest współpraca mundurowych właśnie z klasami mundurowymi. Od kilku już lat, takim przykładem jest kooperacja policjantów ze Strzelec Krajeńskich i miejscowego Liceum imienia Macieja Rataja. Dzięki niej w szeregach naszej komendy służbę pełni wielu absolwentów tej szkoły.

Kolejnym potwierdzeniem wspomnianej współpracy jest wizyta uczniów klas mundurowych strzeleckiego liceum w Szkole Policji w Pile. Inicjatywa była możliwa w realizacji dzięki zaangażowaniu nauczycieli i policjantów i oczywiście wsparciu Szkoły Policji w Pile.

W środę (15 marca ) uczniowie zamiast na tradycyjne lekcje, pojechali autokarem do Piły. Tutaj w Szkole Policji czekało na nich wiele atrakcji, które pozwoliły przybliżyć, jak wygląda szkolenie młodych funkcjonariuszy. Uczniowie zobaczyli między innymi pracę technika kryminalistyki i zabezpieczanie śladów na miejscu zbrodni. Ciekawość wzbudziła również wizyta na strzelnicy. Młodzi ludzie mogli z bliska przyjrzeć się szkoleniu strzeleckiemu, czy poznać podstawy budowy broni.

Najważniejszym punktem wizyty było przybliżenie służby w Policji oraz poznanie jej realiów już od szkolenia podstawowego. 

foto i źródło: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Share